Blog Archives

  Moleküler etkileşim kavramı oldukça eski bir kavram olup ilk kez 1894’de Fischer’in enzim-substrat ilişkisini ortaya koyan ünlü “anahtar-kilit” modelini ortaya atmasıyla birlikte konuyla ilgili modern fikirler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu tanıma göre enzim molekülünün üzerinde substrat molekülünün seklini tamamlayan ve bu sekle uygun yapılar bulunmaktadır. Moleküler etkileşim kavramının yeni ve büyük ilgi gören uygulamalarından … Continue reading